Începutul lunii Martie este unul aglomerat în atelier la noi astfel că suntem nevoiți să prelungim puțin (de tot) timpul de livrare al produselor ce necesită lucru manual. Vă mulțumim de încredere și vă dorim o primăvară binecuvântată!

0.00 lei

Nu ai niciun produs în coș.

Începutul lunii Martie este unul aglomerat în atelier la noi astfel că suntem nevoiți să prelungim puțin (de tot) timpul de livrare al produselor ce necesită lucru manual. Vă mulțumim de încredere și vă dorim o primăvară binecuvântată!

0.00 lei

Nu ai niciun produs în coș.

AcasăPolitica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Notificare generală

Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de pe acest site reprezintă o preocupare importantă a companiei ESTEEPAPER SRL, cu sediul în Sat Hudum, com. Curtești, strada Brazilor 5A, Botoșani. Compania ESTEEPAPER SRL asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile GDPR.

Politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților companiei ESTEEPAPER SRL și ale utilizatorilor site-ului www.invitatiiesteepaper.ro

Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate, utilizate și prelucrate conform celor descrise de această politică, vă puteți exprima opinia printr-un mail la contact@invitatiiesteepaper.ro

Informațiile colectate pe site-ul nostru sunt stocate în Uniunea Europeana si sunt supuse Regulamentului 679/2016.

Informațiile pe care le colectăm

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație despre o persoană fizică ce poate fi identificată pe site-ului www.invitatiiesteepaper.ro prin diferiți identificatori unici, cum ar fi adresa IP cu care este contectat device-ul la o rețea de internet, precum și alte date tehnice ce se stochează în Google Analytics.

Colectăm informații despre dumneavoastră atunci când accesați site-ul www.invitatiiesteepaper.ro prin intermediul identificatorilor online ( cookie-uri) si adresa IP cu care este contectat device-ul la o rețea de internet.

Colectăm informații despre dumneavoastră atunci când vă deschideți un cont pe site-ul www.invitatiiesteepaper.ro. Acestea includ nume, prenume, email, telefon, adresa de livrare. Datele sunt păstrate până vă decideți dumneavoastră să închideți contul.

Colectăm informații despre dumneavoastră atunci când cumpărați produse din site-ul www.invitatiiesteepaper.ro prin plasarea unei comenzi. Acestea includ nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă de livrare.

ESTEEPAPER SRL nu colectează informații cu privire la: opiniile politice, originea etnică, credințe filosofice sau religioase, date medicale sau date despre orientarea amoroasă.

Scopul prelucrarii datelor

Dacă un utilizator completează datele sale personale în formularele disponibile pe site-ul www.invitatiiesteepaper.ro, acesta acceptă necondiționat ca datele sale să fie stocate si utilizate de ESTEEPAPER SRL pentru a prelucra diversele informații sau comenzi.

Datele cu caracter personal completate pe site-ul www.invitatiiesteepaper.ro sunt prelucrate de către ESTEEPAPER SRL în scopul de trimiterea diverselor informări: Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru buna desfășurare a activității site-ului www.invitatiiesteepaper, ce ar putea include:

 • crearea contului pe site-ul www.invitatiiesteepaper.ro
 • prelucrarea și livrarea comenzilor efectuate pe site-ul www.invitatiiesteepaper.ro
 • soluționarea problemelor legată de comandă
 • retunarea produselor și rambursarea contravalorii
 • servicii de suport clienți
 • pentru transmiterea de mesaje de marketing
 • pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
 • apărarea intereselor legitime ale www.invitatiiesteepaper.ro

Cine are acces la datele dumneavoastră

Pentru buna funcționalitatea a serviciilor, compania ESTEEPAPER SRL poate împărătăși datele colectate inclusiv către partenerii săi contractuali, companii ce au statut de furnizor al www.invitatiiesteepaper.ro.

www.invitatiiesteepaper.ro poate uneori să fie obligat să vă dezvăluie informațiile dumneavoastră unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Datele dumneavoastră personale vor fi împărtășite cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței www.invitatiiesteepaper.ro, a utilizatorilor, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania ESTEEPAPER SRL va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și solicitaţi ștergerea acestora, se aplică următoarele perioade de păstrare a datelor, în conformitate cu politica noastra, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru conturile din platforma www.invitatiiesteepaper.ro, datele vor fi păstrate atât timp cât există contul.
 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege.
 • În cazul comenzilor, datele dvoastră vor fi păstrate 10 ani, conform Codului fiscal din România.
 • Datele din browser și cookie-uri vor fi păstrate 12 luni de la sesiune.

De ce trebuie să ne furnizați date cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca ESTEEPAPER SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la plasarea comenzilor sau solicitării diverselor informații prin formularul de contact. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

Sunt în siguranță datele dumneavoastră?

ESTEEPAPER SRL va aplica măsurile tehnice de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm. Rețineți însă că, din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură. Sunteți responsabil de datele dumneavoastră cu care plasați comenzi sau creați contul și mai ales de parola acestuia. Vă rugăm să le păstrați în siguranță și să nu le dezvăluiți. 

Drepturi legale

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră.

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

Dreptul la informare – puteţi să ne solicitați să vă comunicăm ce date personale deţinem şi folosim despre dumneavostră, precum şi informaţii privind specificul prelucrării;

Dreptul de acces la date – puteti să verificați, să completați și să modificați datele personale introduse în contul de utilizator pe care l-ați creat pe site-ul www.invitatiiesteepaper.ro;

Dreptul de intervenţie asupra datelor – puteţi să ne solicitati să blocăm sau să vă ștergem datele personale dacă sunt incomplete, inexacte sau prelucrate incorect. Nu putem şterge datele dumneavoastra in urmatoarele situaţii:

 • este necesar să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
 • dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. De asemenea, în mod gratuit, puteţi accesa şi interveni asupra datelor dumneavostră personale pe care le folosim – contactând în scris Compania ESTEEPAPER SRL sau la adresa de e-mail: contact@invitatiiesteepaper.ro. Cererea scrisă trebuie datată și semnată de către dumneavostră. Dacă veți avea mai mult de o cerere de acces pe an, putem percepe o taxă, potrivit prevederilor legale.

Dreptul de opoziţie – puteti să vă opuneți, în orice moment, la prelucrarea datelor dumneavostră personale, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia dumneavoastră specifică; puteti să vă opuneți, în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să vă fie folosite pentru marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi în acest scop;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

Dreptul de retragere a consimţământului – puteţi să vă retrageţi oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimţământ;

Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteţi să ne solicitaţi, în condiţiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitaţi acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul de a te adresa justiţiei – vă puteți adresa instanței, dacă considerați că v-am încălcat drepturile;

Dreptul de a depune o plângere în cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea. Puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor. Date de contact: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, Tel.: +40.318.059.211, +40.318.059.212, E-mail anspdcp@dataprotection.ro

Link-uri către alte site-uri web

Acest website poate conține link-uri către alte site-uri web (care, la rândul lor, pot colecta informații despre dumneavostră). Accesând aceste link-uri, vă supuneți politicii site-ului web respectiv. Vă încurajăm să citiți cu atenție politicile de confidențialitate și conditiile de utilizare ale acestora și să luați măsurile necesare.

Compania ESTEEPAPER SRL nu este responsabilă pentru practicile respectivelor website-uri privind folosirea datelor personale.

Data ultimei actualizări: 25 Iunie 2022